MMA Tycoon Game

MMA Fighter Rankings: Denmark Denmark

Search by Hometown :   
  Hype   Fighter Manager    
1
 
  Bjorn Ragnar Laz Staz VIP user    
2
 
  Mads Nordskov Silent Bob VIP user    
3
 
  Ricki Suckerpunch Brian Jensen VIP user VIP user    
4
 
  Valentin Skovgaard Mario Yaj VIP user    
5
 
  Bobo Nielsen Marcus Crassus VIP user    
6
 
  Aksel Stenger Samuel Sinking VIP user    
7
 
  Halfdan Ragnarsson Viggo Uffe VIP user    
8
 
  Brando Reigns Carlos Castenada VIP user    
9
 
  Carl Moore Joe Tre VIP user    
10
 
  Paul Sight Brian Jensen VIP user VIP user    
11
 
  Mozes Amaury Whymer Van Mastodon VIP user VIP user    
12
 
  Suleijma Tudekiks Brian Jensen VIP user VIP user    
13
 
  Puck Heidegger Lance Templeton VIP user    
14
 
  Holger The Dane Harry Bagofdonuts VIP user    
15
 
  Bjorn Ragnarsson Keith Talu VIP user    
16
 
  Cajetan Shashi Mr 13 VIP user    
17
 
  Vang Poulsen Frank Abbott VIP user    
18
 
  Osama Akharraz Brian Jensen VIP user VIP user    
19
 
  Rumpel Stiltskin Michal M.A.D    
20
 
  Michael Stonedberg Stoned Man VIP user    
21
 
  Hanny Sledgehammer Brian Jensen VIP user VIP user    
22
 
  Gustav Hansen Slug Life    
23
 
  Jon Horn Brian Jensen VIP user VIP user    
24
 
  Zell Dincht Grant Brophy VIP user    
25
 
  Knutr Sveinsson Andrew Rock VIP user    
26
 
  Irvine Kinneas Grant Brophy VIP user    
27
 
  Seifer Almasy Grant Brophy VIP user    
28
 
  Sam B Glenn Ivaylo Velinov    
29
 
  Sven Hensen John Black    
30
 
  Svend Haraldsson Mark O'Sullivan VIP user    
31
 
  Wolfgang Lee Roth Thor Thorsen    
32
 
  Harald Gormsson Parker Lewis VIP user    
33
 
  Two Chainz Thor HGH VIP user    
34
 
  Idi oCrazy Thor HGH VIP user    
35
 
  Jansen Eriksen Grant Brophy VIP user    
36
 
  Rikkard Hanson Meyer Lansky VIP user    
37
 
  Mathias Rekve Flemming Stevns    
38
 
  Soren Bjerg Linwood McLawhorn    
39
 
  Danny Fuckboi Brian Jensen VIP user VIP user    
40
 
  Miguel Lopez Kaj Skantze    
41
 
  Birger Nielsen Flemming Stevns    
42
 
  Mikel Hardecker Tom Walters VIP user    
43
 
  Martin Kampmann Tim Qwe VIP user    
44
 
  Danial Beasley Irvin Shields    
45
 
  Grimur Bogason Mortan Bp    
46
 
  Braxton Hernando Pedro Chang VIP user    
47
 
  Hermann Van Glost John Daugherty VIP user VIP user    
48
 
  Cedrik Luvermin J. What    
49
 
  Arthur Branch Rich Ramos    
50
 
  Tom Green Brian Jensen VIP user VIP user    
51
 
  Rollo Lothbrok Damien Washington VIP user    
52
 
  Amorphous Snake Thor Thorsen    
53
 
  Jan Molby Edmond Tarverdyan    
54
 
  Luke Mad Onion Brian Jensen VIP user VIP user    
55
 
  Michael Holtzer Per-Åke Fagerström VIP user    
56
 
  Erik Bjornsson King Bagman VIP user    
57
 
  Rude Moogle Rob Roy VIP user    
58
 
  Aragorn Telcontar Jamie Steenberg    
59
 
  Magnus Thorgard Tyson King VIP user    
60
 
  Brutalis Rhino Brian Jensen VIP user VIP user    
61
 
  Bob Matthew Bo Sørensen    
62
 
  Sven Kristian Nielsen Petro Sohitto VIP user    
63
 
  Okja Snowpiercer Thor Thorsen    
64
 
  Christian Lohmann    
65
 
  Walter Shield Solo Hans    
66
 
  Mike Henriksen Chris Rister    
67
 
  Maloney Hightower Thor Thorsen    
68
 
  Onosho Takekaze Thor Thorsen    
69
 
  Chile Beans Rasmus Takechi-Hansen    
70
 
  Cliff HardOne Rasmus Takechi-Hansen    
71
 
  Kam Ylo Kam Ylo    
72
 
  Alex FRiiSOR Jr Alexander FRiiSOR    
73
 
  Christian Hansen    
74
 
  Frederik Bee    
75
 
  Robin Olsen    
76
 
  LT Blastoise    
77
 
  Danni Jones    
78
 
  Sveinn Haraldsson Parker Lewis VIP user    
79
 
  Tobias Augustenborg    
80
 
  Johnny Oni Jack Luckless    
81
 
  Jerome Sanchez    
82
 
  Wasabi Leon Thor Thorsen    
83
 
  Hulk Kuzami    
84
 
  Jansen Harumafuji Thor Thorsen    
85
 
  Alex Shelly    
86
 
  Ras Kokholm    
87
 
  Joey Hansen    
88
 
  Andreas Johnson    
89
 
  Stefan Thorup    
90
 
  Martin Gadtoft    
91
 
  Mac Miller    
92
 
  Kasper Magnussen Daniel Vineke    
93
 
  Daniel Jensen Daniel Vineke    
94
 
  Absjorn Kiekegaard Felipe Marostica    
95
 
  Malte Rosenkvist    
96
 
  Frederik Poulsen    
97
 
  Herbert Ragnarson    
98
 
  Nikolas Saur    
99
 
  Ron Boy    
100
 
  Zack Fair    
101
 
  Maris Skjoldberg    
102
 
  Nathan Dimebag    
103
 
  Christian Soendergaard    
104
 
  Jackie Brown    
105
 
  Jesper Svenington Linwood McLawhorn    
106
 
  Dennis Pisel    
107
 
  Mido El Sayed    
108
 
  Giplay Mundeling Patrick Mundeling    
109
 
  Henrik Hansen -    
110
 
  James Blant Eduardo Silva    
111
 
  Raul Odonnell Roberto Casey    
112
 
  Paw Moeller    
113
 
  Jason Bradley    
114
 
  Mephistopheles Flux    
115
 
  Torben Lavendelbo    
116
 
  Spencer Mcgee Johnny Valdez    
117
 
  Leftkick Cemetary Fistfull Ofnails    
118
 
  Emil Cederstreom Fiske Fumler    
119
 
  Thorvald Thundercunt -    
120
 
  Nikki Lorenz Nikolaus Krüger    
121
 
  Marcus Foss    
122
 
  Brian Skov Hans Hopskalle    
123
 
  James Andrew    
124
 
  Bobo Jefferson    
125
 
  John Johnsen    
126
 
  Tim Vang -    
127
 
  Martin Thomsen -    
128
 
  Christian Andersen -    
129
 
  Blaster Monocastor -    
130
 
  Tim Timmers Shaun Edwards    
131
 
  Ole Lundergren Matt Ripley    
132
 
  Rollo Sigurdsson    
133
 
  Asdj Andrerino    
134
 
  Lars Anderson Caiden Pro    
135
 
  Paul Schroter Anar Bayramov    
136
 
  Kristoffer Jaral Oluf Super    
137
 
  Kasper Mathiesen Kasper Mathiesen    
138
 
  Mark Agurilla    
139
 
  Mohsen Darabi Mairtin Henry    
140
 
  Nemo Clown    
141
 
  Frederik Enghave    
142
 
  Petersen Larsen -    
143
 
  Hans Andersen    
144
 
  Conor Skrald Finn Hansen    
145
 
  Brian Baller Jakob Thomsen    
146
 
  Mads Andersen    
147
 
  Kervi Saksson    
148
 
  Ivar Ragnarsson    
149
 
  Jeppe Pedersen Jengin Dakian    
150
 
  Kamil Esgoban Gabriel Darke    
151
 
  Donni Delta    
152
 
  Andreas Carlsen Hans Jørgensen    
153
 
  Sebastian Lyng    
154
 
  Marcus Rashford    
155
 
  Jonas Besser Jonas Besser    
156
 
  Andrew Hjulsager Filip Friis    
157
 
  Mathew Gortz    
158
 
  Killa Joe Daniel Larsen    
159
 
  Johann Kessler Will Harrison VIP user    
160
 
  Frans Kierkegaard Chester Cunningham    
161
 
  Phillip Budtz    
162
 
  Claus Tanka    
163
 
  Brian Nielsen Hans Andersen    
164
 
  Peter Blodhund Erling Ekholt Kristiansen    
165
 
  Jimmi Christensen    
166
 
  Milo Maan    
167
 
  Michael Teddy    
168
 
  Kurenai Galneryus Thor Thorsen    
 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 464
Total users: 24952
 
 
©MMA Tycoon  |  Fighting Games 
Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (464)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast